Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals de  Algemene verordening gegevensbescherming.

Op onze website bieden wij u een vergelijkingstool aan die u de mogelijkheid biedt om een trapleverancier te vinden die bij u past. Om dit mogelijk te maken dient u een aantal vragen te beantwoorden. De gegevens die u invult zijn anoniem en worden niet opgeslagen of gekoppeld aan persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Contactformulier

Indien u alle vragen heeft ingevuld krijgt u informatie te zien over de aanbieder van trapproducten die volgens onze vergelijkingstool bij u past. Wilt u dat de betreffende trapleverancier vrijblijvend contact met u opneemt, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

In het contactformulier vragen wij u om uw voor- en achternaam, adres, postcode, gemeente waarin u woonachtig bent, e-mailadres en telefoonnummer. Uw voor- en achternaam worden gebruikt, zodat de trapleveranciers u persoonlijk kunnen aanspreken. Het adres, postcode en gemeente zijn nodig om een trapleverancier te kunnen selecteren die werkzaam is in de regio waar u woonachtig bent.

Uw telefoonnummer is nodig voor de trapleverancier om contact met u op te kunnen nemen voor het maken van een afspraak en het stellen of beantwoorden van eventuele vragen.

Het e-mailadres is eveneens nodig voor het maken of bevestigen van een eventuele afspraak, het toezenden van een offerte of overeenkomst en het uitvoeren van een overeenkomst, of het stellen dan wel beantwoorden van eventuele vragen. Daarnaast is uw e-mailadres nodig zodat wij u een e-mail ter bevestiging van de informatieaanvraag kunnen zenden. Wij slaan de gegevens omtrent uw aanvraag niet op. Deze informatie wordt rechtstreeks gezonden naar de betreffende trapleverancier.

Exclusieve aanbiedingen

U kunt ervoor kiezen om exclusieve aanbiedingen per e-mail te ontvangen. Om deze nieuwsbrieven te ontvangen, vragen wij om uw e-mailadres. Indien u ervoor heeft gekozen om deze aanbiedingen van trapvergelijker.nl te ontvangen, kunt u zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door te klikken op de afmeldlink die onderaan elke e-mail wordt meegestuurd, of door een e-mail te sturen van deze strekking naar info@trapvergelijker.com. Na intrekking van uw toestemming zullen we uw e-mailadres uiterlijk binnen twee weken verwijderen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan in deze privacyverklaring wordt aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot bewaren of verdere verwerking verplicht.

Met welke partijen delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze informatie te delen.

Zo delen wij uw persoonsgegevens uiteraard met de trapleveranciers zodat zij contact met u op kunnen nemen. Wij gebruiken deze persoonsgegevens niet zelf en slaan deze niet op. Op dit moment worden persoonsgegevens gedeeld met Daniels Traprenovatie B.V., Carpet-land B.V., Kwantum Nederland B.V. en Escada B.V. Wij hebben met deze partijen een overeenkomst gesloten, waarin onder meer staat dat uw persoonsgegevens die via www.trapvergelijker.nl zijn verkregen niet voor andere doeleinden dan de doeleinden omschreven in deze privacyverklaring mogen worden gebruikt. Voor de wijze waarop deze partijen omgaan met uw persoonsgegevens die u rechtstreeks aan hen verstrekt, verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van deze partijen.

Als u zich inschrijft voor onze exclusieve aanbiedingen, dan versturen wij u e-mailberichten via MailChimp. De persoonsgegevens die wij met MailChimp delen zijn beperkt tot uw naam en e-maildres.

Sommige partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In dat geval is de doorgifte van uw persoonsgegevens gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of – voor wat betreft de partijen in de  Verenigde Staten – een certificering voor het EU-VS Privacy Shield. Indien dat niet het geval is, hebben wij passende of geschikte waarborgen getroffen met deze partijen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Welke cookies gebruiken wij?

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op je apparaat overbrengen. Met cookies kan de website meer gebruikersvriendelijk en efficiënter gemaakt worden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te kunnen identificeren bij volgende bezoeken, voor marketingdoeleinden en voor het gebruik van social media.

Wij hebben een overzicht gemaakt van alle cookies die we gebruiken. Meer informatie vindt u hier.

Functionele cookies

De functionele cookies die we gebruiken zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken. Onze website maakt gebruik van deze functionele cookies om bijvoorbeeld te onthouden of u cookies geaccepteerd heeft en om te voorkomen dat u meerdere malen op dezelfde melding dient te klikken.

Analytische cookies

Er kunnen cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, door bijvoorbeeld bij te houden hoeveel unieke bezoekers de website bezoeken, hoe de websitebezoekers op onze website terecht zijn gekomen, welke onderdelen van de website zij bezoeken en wanneer. Ook kan met behulp van deze cookies worden bijgehouden welke versie van de website het meest effectief is. Indien de door ons geplaatste analytische cookies geen of slechts een geringe impact op uw privacy hebben, hoeft u daarvoor geen toestemming te geven, anders wel.

Trackingcookies

Er zijn ook cookies die worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen om u gerichte advertenties te sturen. Deze tracking cookies verzamelen gegevens om de websitebezoeker te onderscheiden. Wij zullen uw toestemming vragen voordat deze cookies worden geplaatst. Via Youronlinechoices.com kunt u uw voorkeuren voor interest-based advertising volledig zelf bepalen.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Doet u dit, dan kunnen we helaas niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Op welke manier u cookies kunt beheren, hangt af van welke webbrowser u gebruikt. Meer informatie vindt u op Allaboutcookies.org.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en beschermd is tegen bijvoorbeeld ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen?

U heeft altijd het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u dus het recht om:

  • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
  • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht – bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor ons maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
  • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks – aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal één maand zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens anderszins, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Onze contactgegevens:

Trapvergelijker.com, een website van
Van Dijk Postforming & Vlakverlijming B.V.
Risseweg 19
(6004 RM) Weert
Telefoon: 0495-626250
e-mail: info@vandijkpostforming.com

Wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Deze verklaring hebben wij voor het laatst op 19 maart 2019 aangepast.